Image 27
sound
SsmKOSK: zvok
visual
Matej Stupica: vizualna podoba
Martin Škerlep: fotografije
Image 33
zvoki pičko'n'troll-a pripadajo različnim kronološkim plastem tovorne postaje ljubljana-šiška. posneti so bili v obdobju med julijem 2012 in marcem 2013. pri tem misel na določeno časovno plast ni bila vnaprejšnje vodilo, temveč se je povezava razkrila kasneje; vez med zvočno in realno pokrajino se je tako izkazala  za sekundarno stvar občutja.

Nosilec: CD-R
Izdano v: 50 kom.
Izdano: Julij 2014
downloadorder